УЕБ ДИЗАЙН ХОСТВАРНА / Системи за видеонаблюдение
изработка, поддръжка и оптимизиране на сайт
НАЧАЛОРЕГИСТРАЦИЯУСЛУГИЧЗВХОСТИНГКАРТА НА САЙТАНАКРАТКОКОНТАКТИ
услуги WEB-дизайн Варна
популяризиране на сайт
обновяване на сайт
оптимизиране на сайт
уеб дизайн на сайт
програмиране на сайт
поддръжка на сайт
рейтинг на сайт
реклама на сайт
Уеб Дизайн Варна
Видеонаблюдение
интернет магазин

Системи за видеонаблюдение в реално време чрез Интернет

Имате няколко офиса и се налага да се "разкъсвате" за да успеете навсякъде? или сте постоянно в делови пътувания и командировки и завръщайки се откривате, че по време на отсъствието Ви нищо не е помръднало от мястото си? и вашите служители са се занимавали неизвестно с какво?

Ние ще Ви помогнем! Инсталирайки система за видеонаблюдение, конфигурирана от нашата компания, Вие ще можете да контролирате процесите във Вашия офис или на производствената площадка в даден момент - намирайки се у дома, на вилата, в командировка или просто почивайки някъде по света. Основното условие за това е наличие на Интернет-мрежа със скорост не по-малка от 130 Кбит/с.

Използвайки системи за видеонаблюдение, Вие ще може да виждате и слушате в реално време и вземайки телефона в ръка, ще може да позвъните на сътрудника си и да му препоръчате да престане да мечтае или да обсъжда последния филм и да се заеме с работата си. Дистанционният достъп към системи за видеонаблюдение може да бъде осъществен и без използването на проводникови канали за връзка - ADSL, локална мрежа и пр. Достъп към системата може да се осъществи и с модем или телефон за мрежова връзка SkyLink.

Освен това може да се осъществи и запис на ставащото в офиса, на отдалечен компютър (сървър) намиращ се в другия край на града или в която и да е точка по света. Това ще предпази Вашия запис от несанкционирани злоумишлени действия или от конфискация...

Офиси - синхронизацията на системата за достъп и видеонаблюдение позволява ефективно да се контролира работния ден на персонала и изключва възможността на достъп до фирмените ресурси и данни на външни лица.

Магазини и търговски обекти - възможно е да се организира преброяване на посетителите, чрез съответни датчици, и бройката да се визуализира в съответно поле в кадъра.

Производствени предприятия - в производствени и промишлени предприятия, наред с видеонаблюдението, за по-голям ефективен контрол, данните могат да бъдат използвани за получаване на допълнителна статистическа информация, например за равномерно натоварване на оборудването.

Ресторанти и хотели - използвайки системи за видеонаблюдение, може да се организира контрол по етажи. Наличието на звуков изход на видеосървъра позволява интеграцията на системи за видеонаблюдение и системи за озвучаване на помещенията.Системи за видеонаблюдение

изработка на сайт

Създаване на сайт

Сайтът ви може да е с добър текст и привличащ вниманието дизайн, но ако го няма в първите две страници на търсачките, до вас, по статистика, могат да стигнат около пет процента от потенциалните купувачи.

---------------------------------------
изработка на сайт ...
Search Engine Optimization

Оптимизация

Индексирането на сайта в търсещите системи - това е най-ефективният начин да се привлекат повече клиенти към сайта. Големият бизнес отдавна е разбрал, че Интернет не е създаден за развлечение, а за увеличаване на доходите.

---------------------------------------
индексиране в търсачките ...
оптимизиране на сайт

SEO оптимизация

Оптимизацията има конкретни цели - да помогне на вашия сайт да достигне първите места по рейтинг в различните търсещи системи. Много важен за оптимизацията на сайта, е seo-копирейтинга - оптимизацията на текста на вашия сайт.

---------------------------------------
оптимизация на сайт ...
изработка сайт Уеб Дизайн Варна