Проверка и анализ на сайт - Уеб Дизайн Варна - изработка, поддръжка и оптимизиране на сайт
изработка, поддръжка и оптимизиране на сайт
НАЧАЛОРЕГИСТРАЦИЯУСЛУГИЧЗВХОСТИНГКАРТА НА САЙТАНАКРАТКОКОНТАКТИ
услуги WEB-дизайн Варна
популяризиране на сайт
обновяване на сайт
оптимизиране на сайт
уеб дизайн на сайт
програмиране на сайт
поддръжка на сайт
рейтинг на сайт
реклама на сайт
Уеб Дизайн Варна
Видеонаблюдение
интернет магазин

Проверка и анализ на сайт

Проверка на сайт
Преди да се пристъпи към оптимизиране на сайт, трябва да се направи анализ на текущите характеристики, както вътрешни, така и външни и да се състави план за ефективни действия. Така ще се избегнат грешки и излишни разходи за резултатите от оптимизацията и сайтът бързо ще стане ефективен и работещ.
Трябва да се направи подробен преглед на текущото състояние на сайта, да се намерят недоработките, грешките и пропуснатите възможности от гледна точка на търсещите системи, да се анализират конкурентните сайтове и да се състави подробен план за оптимизиране на сайта.
Като резултат, проверка на сайт представлява подробен отчет съдържащ текущите вътрешни и външни характеристики на сайта, ограничаващи доброто позициониране в търсещите системи и подробни инструкции за начините на оптимизиране на сайта.
Препоръките за оптимизиране на уеб сайт са ефективни дори на стадий изработка на уеб сайт, а в някой случаи дори са предпочитани, за избягване на преработка на дизайна или структурата на сайта в последствие.

Анализ на сайт:

Анализ на ключови думи
Какви ключови думи се използват често от потребителите за търсене на информация свързана с тематиката на сайта

Анализ на видимостта на сайт в търсещите системи
Какви позиции заема сайта по целеви въпроси в конкретни търсещи системи

Анализ на цитиране на сайт
Колко и какви сайтове имат връзки към анализирания сайт
Доколко външните връзки оказват влияние на положението на сайта в резултатите на търсещите системи

Анализ на отношението на търсачките към сайта
Всички станици на сайта ли са индексирани от търсещите системи
Какво пречи на търсещите роботи да индексират всички страници
Използват ли се в сайта методи нарушаващи правилата за използване на търсещите системи, които могат да доведат негативни последствия, включително и изключване на сайта от базата и забрана за индексация.
Сайтът има ли собствена страница за грешка 404

Анализ на страниците на сайт
Доколко са оптимални връзките в сайта
Каква е плътността на ключовите думи в страниците на сайта
Колко пълно са използвани възможностите на факторите за оптимизация
Добре ли са съставени заглавията на страниците

Анализ на посетителите на сайт
Откъде и с какви търсещи въпроси посетителите идват на сайта
Кои страници на сайта са най-посещавани
Местонахождение на посетителите

Анализ на конкуренцията на сайт
Доколко е конкурентна тематиката на сайта

Анализ на конкурентните сайтове
Какви начини за оптимизация са използвани в сайтовете на конкурентите
Защо сайтовете на конкурентите заемат по-добри позиции в резултатите на търсачките

Проверка и анализ на сайт

изработка на сайт

Създаване на сайт

Сайтът ви може да е с добър текст и привличащ вниманието дизайн, но ако го няма в първите две страници на търсачките, до вас, по статистика, могат да стигнат около пет процента от потенциалните купувачи.

---------------------------------------
изработка на сайт ...
Search Engine Optimization

Оптимизация

Индексирането на сайта в търсещите системи - това е най-ефективният начин да се привлекат повече клиенти към сайта. Големият бизнес отдавна е разбрал, че Интернет не е създаден за развлечение, а за увеличаване на доходите.

---------------------------------------
индексиране в търсачките ...
оптимизиране на сайт

SEO оптимизация

Оптимизацията има конкретни цели - да помогне на вашия сайт да достигне първите места по рейтинг в различните търсещи системи. Много важен за оптимизацията на сайта, е seo-копирейтинга - оптимизацията на текста на вашия сайт.

---------------------------------------
оптимизация на сайт ...
изработка сайт Уеб Дизайн Варна