УЕБ ДИЗАЙН ХОСТВАРНА / Поддръжка на сайт
изработка, поддръжка и оптимизиране на сайт
НАЧАЛОРЕГИСТРАЦИЯУСЛУГИЧЗВХОСТИНГКАРТА НА САЙТАНАКРАТКОКОНТАКТИ
услуги WEB-дизайн Варна
популяризиране на сайт
обновяване на сайт
оптимизиране на сайт
уеб дизайн на сайт
програмиране на сайт
поддръжка на сайт
рейтинг на сайт
реклама на сайт
Уеб Дизайн Варна
Видеонаблюдение
интернет магазин

Поддръжка на сайт

Поддръжка на сайт
Поддържането и индексирането на сайта става главна задача след неговото създаване. За да се съхрани наличната аудитория на сайта и да се привлекат нови посетители, необходимо е регулярно обновяване на наличната информация и да се добавя нова, за поддържане на интереса към вашия сайт. Ние предлагаме удобен план за информационна и техническа поддръжка с фиксирана месечна цена или цена за единични изменения ако те се правят рядко.

Обновяване на сайт
След като се сдобиете с web-сайт, пред вас изниква задачата за неговата поддръжка и обновяване. За да не загуби сайтът с течение на времето своята привлекателност и актуалност, необходимо е постояно да се обновява неговото съдържание а също така да се извършват и други действия в направление увеличаване броя на целевите посетители на сайта, тоест предвижване напред в класацията на търсещите системи.

Разбира се може да опитате да направите това и със собствени сили, но в такъв случай ще трябва да вкарате в щатното разписание на своята оргнизация, в за висимост от мащабите на проекта, един или няколко специалисти от областа на Интернет-технологиите.

Безусловно по-просто, а и главно по-евтино, е да получите решение на тази задача от компаниите специализирани за такива услуги в областа на поддръжката и обновяването на сайтовете. В този случай вашият сайт ще попадне в ръцете на специалисти дизайнери, програмисти и специалисти по обновяването.

Проверка на сайт
Ние предлагаме услуги за проверка и оценка на вашия Интернет сайт.
В резултат на нашата работа ще се повиши ефективноста на вашия Интернет проект- Нашите специалисти имат уникален многогодишен опит в областа на създаването, съпровождането и обновяването на Интернет проекти, и са готови да го използват за благото на вашия бизнес.

Проверка на сайт - това е нова услуга на пазара за обновяване на сайтове.
Необходимоста за проверка на сайт се появява в тези собственици, които искат да организират контрол над работата на своите ресурси с цел получаване на обективна информация за ефективното развитие на проекта и периодична корекция на плана от мероприятия за обновяване на сайта.

Поддръжка и обновяване на сайт

изработка на сайт

Създаване на сайт

Сайтът ви може да е с добър текст и привличащ вниманието дизайн, но ако го няма в първите две страници на търсачките, до вас, по статистика, могат да стигнат около пет процента от потенциалните купувачи.

---------------------------------------
изработка на сайт ...
Search Engine Optimization

Оптимизация

Индексирането на сайта в търсещите системи - това е най-ефективният начин да се привлекат повече клиенти към сайта. Големият бизнес отдавна е разбрал, че Интернет не е създаден за развлечение, а за увеличаване на доходите.

---------------------------------------
индексиране в търсачките ...
оптимизиране на сайт

SEO оптимизация

Оптимизацията има конкретни цели - да помогне на вашия сайт да достигне първите места по рейтинг в различните търсещи системи. Много важен за оптимизацията на сайта, е seo-копирейтинга - оптимизацията на текста на вашия сайт.

---------------------------------------
оптимизация на сайт ...
изработка сайт Уеб Дизайн Варна