УЕБ ДИЗАЙН ХОСТВАРНА / Интернет магазин
изработка, поддръжка и оптимизиране на сайт
НАЧАЛОРЕГИСТРАЦИЯУСЛУГИЧЗВХОСТИНГКАРТА НА САЙТАНАКРАТКОКОНТАКТИ
услуги WEB-дизайн Варна
популяризиране на сайт
обновяване на сайт
оптимизиране на сайт
уеб дизайн на сайт
програмиране на сайт
поддръжка на сайт
рейтинг на сайт
реклама на сайт
Уеб Дизайн Варна
Видеонаблюдение
интернет магазин

Изработка на Интернет магазин

Много компании, отчитайки постоянния ръст на високите технологии а също така и достъпността и популярността на Интернет, все по-често внасят своя бизнес в Мрежата и затова Интернет смело може да се нарече неотменим инструмент на бизнеса. Интернет магазин - това е многофункционален програмен модул, вграден в уеб сайт, който обезпечава продажби посредством световната Мрежа. Това дава възможност на претежателя на такъв онлайн-магазин да продава своите стоки и услуги на многочислена аудитория, която има достъп до Интернет. Изработка на интернет магазин днес се явява идеално решение за фирмите създаващи свой бизнес в Мрежата а достъпността и простотата го правят удобна рекламна платформа за търговската дейност.

Интернет магазинът има много преимущества пред обичайния - няма определен график за работа, отворен е денонощно за посетители, без обедни почивки, празнични и почивни дни. Достъп до него има абсолютно всеки посетител независимо къде се намира в момента и може да получи подробни характеристики за продукта, пълна информация за неговите характеристики и функции. Едно от най-добрите качества на интернет магазина е, че няма разходи за поддръжка на складови площи. Притежателят на такъв магазин има право и може да отдава свое виртуално пространство на заинтересуваните от това лица и да помества в Интернет неограничено количество стоки и да дава описание за колкото иска услуги. В големите интернет магазини могат да бъдат представени хиляди най-разнообразни стоки.

Едно от основните преимущества на онлайн-магазина е общуването с потенциалните клиенти, което се постига с формите за обратна връзка, чатове, книги за гости, форуми - позволява да се провеждат маркетингови изследвания посредством онлайн-въпроси задавани на посетителите на сайта. Преимущество е и това, че липсват разходи за обслужващ персонал и има значителна икономия на време, тъй като няма нужда да се разяснява даден продукт на всеки клиент поотделно - изчерпателната информация за продукта се внася веднъж и е достъпна за всички клиенти на интернет магазина. Няма и ограничение на търговската площадка - винаги може да се разширява асортимента на всички стоки и услуги.

Магазинът в Интернет е ориентиран към целева аудитория, като трябва да се отбележи, че има много преимущества не само за притежателите, но и за клиентите - проста и разбираема система за управление неизискваща специална подготовка и знания, по-ниски цени на представената продукция спрямо тази в нормалните магазини, възможност да се получи необходимата информация за наличните стоки, да се сравни дадената стока с тази на останалите магазини и най-важното - да се направи избор без да се бърза и без да се излиза от дома.

Преди да се започне изработка на интернет магазин е необходимо да се анализират особеностите на биснеса и пазара, да се определи какви цели и задачи трябва да решава даденият проект - по какъв начин могат да се реализират тези цели и също така за кого ще бъде адресиран проектът. В интернет магазина има и каталог в който е представена пълна информация за продукта или услугата, разпределена тематически, с което се облекчава купувачът при търсенето, като има и възможност за добавяне на графически изображения. Освен това има и възможност купувача да получи и ценова-листа, която се формира от цените на наличните в каталога стоки.

Интернет магазин

изработка на сайт

Създаване на сайт

Сайтът ви може да е с добър текст и привличащ вниманието дизайн, но ако го няма в първите две страници на търсачките, до вас, по статистика, могат да стигнат около пет процента от потенциалните купувачи.

---------------------------------------
изработка на сайт ...
Search Engine Optimization

Оптимизация

Индексирането на сайта в търсещите системи - това е най-ефективният начин да се привлекат повече клиенти към сайта. Големият бизнес отдавна е разбрал, че Интернет не е създаден за развлечение, а за увеличаване на доходите.

---------------------------------------
индексиране в търсачките ...
оптимизиране на сайт

SEO оптимизация

Оптимизацията има конкретни цели - да помогне на вашия сайт да достигне първите места по рейтинг в различните търсещи системи. Много важен за оптимизацията на сайта, е seo-копирейтинга - оптимизацията на текста на вашия сайт.

---------------------------------------
оптимизация на сайт ...
изработка сайт Уеб Дизайн Варна