Оптимизиране на сайт - Уеб Дизайн Варна - изработка, поддръжка и оптимизиране на сайт
изработка, поддръжка и оптимизиране на сайт
НАЧАЛОРЕГИСТРАЦИЯУСЛУГИЧЗВХОСТИНГКАРТА НА САЙТАНАКРАТКОКОНТАКТИ
услуги WEB-дизайн Варна
популяризиране на сайт
обновяване на сайт
оптимизиране на сайт
уеб дизайн на сайт
програмиране на сайт
поддръжка на сайт
рейтинг на сайт
реклама на сайт
Уеб Дизайн Варна
Видеонаблюдение
интернет магазин
SEO Оптимизиране на сайт

Оптимизиране за търсачки - естествена обмяна на връзки
Оптимизирането за търсачки може силно да се различава в зависимост дали сайтът е голям или малък. Част от търсачките реагират на конкретни способи, които са неефективни за останалите, като дори някои от тях реагират нееднозначно на едни и същи методи.

Освен това има ред неща на които повечето от търсачките дават приоритет, но има и три фактора които определят ефективна SEO оптимизация на сайт от неефективна и това са Google, Yahoo и MSN - голямата тройка. В тези търсещи системи се извършват над 80% от всички търсения в Мрежата.

И така, ние като притежатели на сайта можем да влияем на търсачките, използвайки разпространените методи за обмен на връзки, като поставяме изходящи и каквито се налага входящи връзки.

Има четири основни категории, които се използват за повишаване статута на сайта в очите на търсещите системи. Това са взаимния обмен на връзки, едностранните връзки, кръстосан обмен между няколко сайта и връзки поместени в каталозите. Трябва да използваме и четирите метода естествено и натурално - използването само на един от методите често е неефективно.

Методите са следните:

1. Взаимен обмен на връзки - сайт А има връзка към сайт Б, а сайт Б има връзка към сайт А.
2. Едностранни връзки - сайт Б има връзка към сайт А.
3. Обмен между няколко сайта - Сайт А има връзка към сайт Б, Б има връзка към В, В има връзка към А. Бройката на сайтове в обмена може да бъде и повече от три.
4. Връзки в каталози - Каталог А има връзка към сайт А.

На пръв поглед всичко е просто, но за да се използват всичките четири стратегии трябва време, което не всеки има, но трябва да е ясно, че придвижването напред в класациите на търсещите системи е втората по важност задача, след задоволяване потребностите на посетителите. Без трафик на сайта, докаран от търсачките, се налага да се използват други, далеч по-скъпи методи за привличане на посетители.

Четирите указани метода за обмен на връзки са добри, но трябва да се използват внимателно. Никой освен разработчиците на търсещите системи не знае с точност как и за кое именно се налагат санкции, но за сметка на това са разработени редица теории, заслужаващи внимание.

Първи критерий е бързината с която възникват външните връзки. Съществува праг за честота на възникване на нови връзки, след който търсачките възприемат, че това става много бързо. Възможно е този праг да е логаритмична скала и тя да се отнася и към възрастта на сайта от неговото създаване.

Вторият се състои в това, че ако всеки сайт с който се свързваме, се свързва с нас, скоро тежестта на връзките ще пропадне. С други думи ако всички връзки на сайта са взаимни, сайтът ще се придвижва към челните места, но пълният потенциал ще остане нереализиран.

Трети - ако всички входящи връзки показани в други сайтове са в специални раздели за връзки, това понижава тяхната тежест, за разлика ако част от връзките са показани в релативни страници. Колкото повече естествени връзки, толкова сайтът се изкачва в класациите на търсачките.

Четвърти - трябва да се следи външните връзки към сайта да имат различен PR. Ако всички връзки към даден сайт са от сайтове с PR 6 и 7, то това навежда на мисълта за платени връзки, което не се одобрява от търсещите системи. Ако има много връзки от сайтове с PR 1 и 2, и малко с PR по-голям от този, това ще изглежда далеч по-естествено.

Пети критерий е варианти на текста на входящите връзки. Всеки който се занимава с изработка на сайт, поставя различен текст - не използва един и същ за всички връзки и в никакъв случай състоящ се само от ключови думи.

И накрая, ако част от връзките се разполагат в средата на тескта на дадена страница, това се възприема като нормално от посетителите на сайта, също така и от търсачките. Не всички връзки трябва да водят на главната страница - в действителност качествените връзки се появяват в текста на страницата и водят към вътрешни страници на сайта.

Уеб Дизайн Варна - hostvarna
SEO Оптимизиране на сайт

изработка на сайт

Създаване на сайт

Сайтът ви може да е с добър текст и привличащ вниманието дизайн, но ако го няма в първите две страници на търсачките, до вас, по статистика, могат да стигнат около пет процента от потенциалните купувачи.

---------------------------------------
изработка на сайт ...
Search Engine Optimization

Оптимизация

Индексирането на сайта в търсещите системи - това е най-ефективният начин да се привлекат повече клиенти към сайта. Големият бизнес отдавна е разбрал, че Интернет не е създаден за развлечение, а за увеличаване на доходите.

---------------------------------------
индексиране в търсачките ...
оптимизиране на сайт

SEO оптимизация

Оптимизацията има конкретни цели - да помогне на вашия сайт да достигне първите места по рейтинг в различните търсещи системи. Много важен за оптимизацията на сайта, е seo-копирейтинга - оптимизацията на текста на вашия сайт.

---------------------------------------
оптимизация на сайт ...
изработка сайт Уеб Дизайн Варна