Оптимизиране на сайт - Уеб Дизайн Варна - изработка, поддръжка и оптимизиране на сайт
изработка, поддръжка и оптимизиране на сайт
НАЧАЛОРЕГИСТРАЦИЯУСЛУГИЧЗВХОСТИНГКАРТА НА САЙТАНАКРАТКОКОНТАКТИ
услуги WEB-дизайн Варна
популяризиране на сайт
обновяване на сайт
оптимизиране на сайт
уеб дизайн на сайт
програмиране на сайт
поддръжка на сайт
рейтинг на сайт
реклама на сайт
Уеб Дизайн Варна
Видеонаблюдение
интернет магазин
SEO Оптимизиране на сайт

SEO Оптимизация на сайт - търсачки и потребители
За да се подобри даден сайт, като начало трябва да се оптимизира - да се направи привлекателен за търсачките и потребителите. Ако се изпълнят няколко основни правила за оптимизиране, сайтът бързо ще стане популярен и посещаван.

Определяне тематика на сайт
Важно е да се определи за какво и на кого е нужен сайта. Да се избере област в която сайтът се вписва най-добре. Не трябва да се създават сайтове с неопределена тематика - някои сайтове включват в себе си раздели посветени на съвършено различни теми и това довежда до размиване на общата тематика в сайта и до намаляване на неговия PR Много по-лесно е SEO оптимизиране на сайт, в който се говори за дадена стока или услуга, отколкото на сайт направен за да покаже на потребителя същата стока или услуга, но и притежаващ допълнителни раздели за игри, новини...

Съдържание на сайт - контент
Сайтът трябва да е изпълнен с уникално съдържание, без да се препечатват материали от други сайтове. По време на развитие на сайта, добавянето на такова съдържание трябва да се прави регулярно, като се избягва повторение на вече съществуващ текст. Уникалното съдържание се оценява високо от търсещите системи и от потребителите.

Структура на сайт
Ако даден сайт е голям, той трябва да се оформи тематически по раздели, рубрики... да се получи структура във вид на пирамида, на върха на която да бъде главната страница. Ако сайтът е малък, може да се използва така наречената мрежа - всички страници да са свързани помежду си с връзки, но може да се използва и едновременно структурата на мрежа и пирамида.

Разположение на текст
Текстовото съдържание трябва да се разполага колкото е възможно по-горе в страницата. Сайтът трябва да се оптимизира така, че на търсачките които преглеждат текста да не се налага да пресяват този текст сред множество банери, таблици, скриптове...
Не трябва да се слага твърде много или пък малко текст, защото търсещите роботи обичат страници със среден размер. Текстът трябва да се разбива на параграфи, за да се възприема удобно от потребителите, защото много от тях преглеждат набързо страницата, пробягвайки с очи по абзаците.
Не трябва да се забравя и за ключовите думи - те трябва да се срещат в началото на текста, в средата и в неговия край, като плътността им трябва да е примерно 4-6%. Страницата трябва да се оптимизира за една-две думи или фрази.

Тагове h, strong, b, i, alt и title
Текстът трябва да започва със заглавие, затворено с таговете <h1> </h1>. В заглавието обезателно трябва да се използват ключови думи. Подзаглавията трябва да се затварят с таговете <h2>, <h3> и т.н., в зависимост от тяхната важност.
Няколко ключови думи или фрази които се срещат в текста, особено в началото, трябва да се откроят чрез <strong> или <b>, а може и с курсив <i>.
Снимките трябва да имат алтернативен текст, съдържаш ключови думи.

Разполагане и текст на връзките
Връзките в сайта трябва да са направени така, че потребителят лесно да преминава от страница в страница, като страниците с една тематика трябва да имат връзки помежду си.
Важно е връзките в сайта да изпъкват в текста и също така на тях да не пише "натисни тук" или "виж още", а да са изписани ключовите думи съответстващи на дадената страница, към която води връзката.
Индексиращите роботи обичат връзки които се намират непосредствено в текста на страницата. Сайтът трябва да се оптимизира така, че търсачките да могат от главната сттраница, минавайки през връзките, свободно да достигат до съдържанието на целия сайт. При голям сайт, трябва да се изработва карта на сайта, в която да се поместват всички негови връзки. Ненужните страници могат да се забраняват чрез файла robots.txt.

Мета-тагове
При SEO оптимизиране на сайт, основно се използват три мета-тага: title, description, keywords.
Най-важният таг е title. Този таг трябва да се съставя така, че да съдържа ключовите думи и да е привлекатилен за посетителите, тъй като текста му се вижда в резултата от търсене.
За втори по важност от мета-таговете се счита тагът description. В него кратко трябва да е описано, чрез използване на ключови думи, за какво се отнася тази страница и колкото този текст е по-привличащ, толкова е по-голяма вероятността потребителят да избере за преглеждане именно вашия сайт.
Преди време търсачките са придавали особено значение и на тага keywords, но в настоящо време този таг почти не се отчита. Все пак е добре в него да се поставят няколко ключови думи и съчетания.

При SEO оптимизиране на сайт не трябва да се забравя, че той е създаден за потребителите, а не за търсачките - не трябва да се пренебрегват първите, за сметка на вторите.

Уеб Дизайн Варна - hostvarna
SEO Оптимизиране на сайт

изработка на сайт

Създаване на сайт

Сайтът ви може да е с добър текст и привличащ вниманието дизайн, но ако го няма в първите две страници на търсачките, до вас, по статистика, могат да стигнат около пет процента от потенциалните купувачи.

---------------------------------------
изработка на сайт ...
Search Engine Optimization

Оптимизация

Индексирането на сайта в търсещите системи - това е най-ефективният начин да се привлекат повече клиенти към сайта. Големият бизнес отдавна е разбрал, че Интернет не е създаден за развлечение, а за увеличаване на доходите.

---------------------------------------
индексиране в търсачките ...
оптимизиране на сайт

SEO оптимизация

Оптимизацията има конкретни цели - да помогне на вашия сайт да достигне първите места по рейтинг в различните търсещи системи. Много важен за оптимизацията на сайта, е seo-копирейтинга - оптимизацията на текста на вашия сайт.

---------------------------------------
оптимизация на сайт ...
изработка сайт Уеб Дизайн Варна