УЕБ ДИЗАЙН ХОСТВАРНА / Обновяване на сайт
изработка, поддръжка и оптимизиране на сайт
НАЧАЛОРЕГИСТРАЦИЯУСЛУГИЧЗВХОСТИНГКАРТА НА САЙТАНАКРАТКОКОНТАКТИ
услуги WEB-дизайн Варна
популяризиране на сайт
обновяване на сайт
оптимизиране на сайт
уеб дизайн на сайт
програмиране на сайт
поддръжка на сайт
рейтинг на сайт
реклама на сайт
Уеб Дизайн Варна
Видеонаблюдение
интернет магазин


В условията на динамично развиващите се Интернет технологии, възниква необходимостта от обновяване на всяко Интернет приложение - обновяване на сайт. Сайтът на компанията остарява толкова бързо, че не може да удовлетворява задачите и целите които са поставени пред съвременния уеб-проект.

Ако имате нужда от обновяване на сайт, тоест не Ви удовлетворява неговия външен вид или функционалност, ние ще Ви предложим варианти за обновяване и оптимизация на Вашия сайт - смяна на дизайн, добавяне на нови раздели, система за online администриране за удобство и простота на управлението, обновяване структурата и навигацията на сайта.

За да стане Вашият сайт гъвкаво и удобно средство на съвременния бизнес, трябва да се обновява периодично.

Обновяване на сайт включва основно следните реконструкции:
1. Доработване на дизайна или структурата на сайта, формирайки я според потребностите на основните ползватели и стоящите пред сайта бизнес-задачи
2. Добавяне на нови функционални възможности
3. Оптимизиране на сайта за търсещите системи и преработване начина на подаване на информация към сайта
4. Внедряване на програмно обезпечение, позволяващо самостоятелно обновяване на информацията
5. Оптимизиране на системата за навигация по раздели, създавайки удобство за потребителите
6. При необходимост - превеждане на други езици
7. Провеждане на рекламна кампания

В приведения по-долу списък можете да видите кои са най-популярните модули, изпозвани за обновяване на сайт:

1. Система за управление на информацията на сайта

2. Управление на новините

3. Каталог на продуктите

4. Интернет-магазин

5. Форум
Позволява на посетителите на сайта да публикуват въпроси и получават отговори, а също така да внасят за обсъждане различни теми. За управление на настройките и съдържанието на конференцията, на потребителите в системата може да се предостави достъп до закрити от странични ползватели форуми.

Обновяване на сайт

изработка на сайт

Създаване на сайт

Сайтът ви може да е с добър текст и привличащ вниманието дизайн, но ако го няма в първите две страници на търсачките, до вас, по статистика, могат да стигнат около пет процента от потенциалните купувачи.

---------------------------------------
изработка на сайт ...
Search Engine Optimization

Оптимизация

Индексирането на сайта в търсещите системи - това е най-ефективният начин да се привлекат повече клиенти към сайта. Големият бизнес отдавна е разбрал, че Интернет не е създаден за развлечение, а за увеличаване на доходите.

---------------------------------------
индексиране в търсачките ...
оптимизиране на сайт

SEO оптимизация

Оптимизацията има конкретни цели - да помогне на вашия сайт да достигне първите места по рейтинг в различните търсещи системи. Много важен за оптимизацията на сайта, е seo-копирейтинга - оптимизацията на текста на вашия сайт.

---------------------------------------
оптимизация на сайт ...
изработка сайт Уеб Дизайн Варна