Оптимизация - Уеб Дизайн Варна - изработка, поддръжка и оптимизиране на сайт
изработка, поддръжка и оптимизиране на сайт
НАЧАЛОРЕГИСТРАЦИЯУСЛУГИЧЗВХОСТИНГКАРТА НА САЙТАНАКРАТКОКОНТАКТИ
услуги WEB-дизайн Варна
популяризиране на сайт
обновяване на сайт
оптимизиране на сайт
уеб дизайн на сайт
програмиране на сайт
поддръжка на сайт
рейтинг на сайт
реклама на сайт
Уеб Дизайн Варна
Видеонаблюдение
интернет магазин

Придвижване - индексиране на уеб сайт

SEO Оптимизация - индексиране на web сайт

Специалистите от нашата компания ще ви помогнат да направите рекламна кампания за придвижване на сайта към челните места в търсачките, с максимална ефективност и с обосновани разходи, с помоща на съвременните интернет-маркетинг технологии.

Тези технологии за придвижване на web сайт позволяват да се привлекат към ресурса заинтересовани за дадена продукция или конкретни услуги, целева аудитория от посетители, които ползват търсещите системи и значително да се увеличи обема на продажбите.

Първият етап от индексирането на web сайта в търсещите системи е предварителен анализ на вашия сайт. Вторият етап - оптимизация на страниците на сайта с отчитане изискванията на търсещите системи. За оптимизацията се извършва преработка на текста, създаване на нови текстове за сайта, при необходимост смяна на линковете и регистрация в тематическите каталози. Всичко това се знае от професионалистите които помагат за придвижване на сайтове в търсещите системи на Интернет.

Известно е, че не по-малко от 80% от трафика към всеки сайт в Интернет идва от търсещите машини, и най-вече от Google.com. Известно е също, че 95% от задаващите въпроси търсят информация в не повече от втора - трета страница и само 5% достигат до четвърта - пета страница. Ето затова е нужно придвижването на web сайта Ви в търсещите машини.

Защо е нужна SEO Оптимизация на сайта?

Придвижването на сайта е реклама на вашия сайт в Интернет. Придвижването на web сайта - това е повишаване на популярността на проекта в мрежата на Интернет, която довежда до повишаване на интереса на целевата аудитория към даден сайт. Ако Вие решите да създадете и рекламирате сайт, значи сте на верния път.

Навярно си спомняте, че преди седем-осем години хората говореха за Интернет като за нещо неимоверно скъпо и недостъпно за мнозина, и че сайт можеха да си позволят само много богатите компании. Сравнете с наши дни - днес това не може да удиви никого. Интернет практически присъства във всички ниши на съвременият бизнес. Много компании вече имат свои Интернет сайтове, ежедневно се откриват нови Интернет-магазини, успешно работят и набират сили множество игрови и информационни портали, които носят на собствениците си огромни печалби.

Развитието на Интернет стремително набира скорост. Ежеседмично се откриват стотици проекти, и ако Вие сте заинтересовани от това, вашия сайт да бъде посещаван въпреки огромното количество сайтове - имате нужда от придвижване, индексиране на web сайта в търсещите системи - търсачките. Да имаш представителсто в Интернет днес не е лукс а правило на преуспяващия бизнес, добрия тон и имидж. Несъмнено е, че Интернет открива огромни възможности в сферата на развитието на бизнеса, световната мрежа разрушава прегради и разстояния, позволява на обикновения потребител от всяка точка на земното кълбо да ползва различни Интернет ресурси, да извършва покупки и да чете интересуващата го информация.

Придвижване, индексиране на web сайт - най-евтиният вид реклама, и това също е определящ фактор. Отчитайки мащабите на рекламното въздействие, само несериозният няма да се заинтересува от това.

Оптимизация на сайт

изработка на сайт

Създаване на сайт

Сайтът ви може да е с добър текст и привличащ вниманието дизайн, но ако го няма в първите две страници на търсачките, до вас, по статистика, могат да стигнат около пет процента от потенциалните купувачи.

---------------------------------------
изработка на сайт ...
Search Engine Optimization

Оптимизация

Индексирането на сайта в търсещите системи - това е най-ефективният начин да се привлекат повече клиенти към сайта. Големият бизнес отдавна е разбрал, че Интернет не е създаден за развлечение, а за увеличаване на доходите.

---------------------------------------
индексиране в търсачките ...
оптимизиране на сайт

SEO оптимизация

Оптимизацията има конкретни цели - да помогне на вашия сайт да достигне първите места по рейтинг в различните търсещи системи. Много важен за оптимизацията на сайта, е seo-копирейтинга - оптимизацията на текста на вашия сайт.

---------------------------------------
оптимизация на сайт ...
изработка сайт Уеб Дизайн Варна