УЕБ ДИЗАЙН ХОСТВАРНА / Web програмиране
изработка, поддръжка и оптимизиране на сайт
НАЧАЛОРЕГИСТРАЦИЯУСЛУГИЧЗВХОСТИНГКАРТА НА САЙТАНАКРАТКОКОНТАКТИ
услуги WEB-дизайн Варна
популяризиране на сайт
обновяване на сайт
оптимизиране на сайт
уеб дизайн на сайт
програмиране на сайт
поддръжка на сайт
рейтинг на сайт
реклама на сайт
Уеб Дизайн Варна
Видеонаблюдение
интернет магазин

Web програмиране и система за управление съдържанието на сайт

Използването на web програмиране позволява сайтът да се направи по привлекаттелен и интересен за посетителите, обезпечавайки интерактивност в неговата работа. И което е най-главното, използването на програмните средства съществено понижава стойността на бъдещата поддръжка на разработения сайт, позволявайки на собственикът самостоятелно управление на неговите ресурси.
Web програмиране - позволява да се създават уникални, удобни и функционални сайтове. Основни средства за web програмиране в настоящо време са PHP и MySOL, но също така се използват и HTML, DHTML, Java, Flash, Perl, JavaScript, XML/XSL. Всички тези разнообразни инструменти поставят web програмирането в основата на изграждане на всеки сайт. Именно web програмирането позволява да се реализират всички проекти, значително да се разнообразят сайтовете, да се автоматизират и да се облекчи работата с тях. Чрез Web програмиране, сайтът може да се направи интерактивен. Добавянето на разнообразни динамични раздели позволява да се повиши неговата информативност и като следствие, популярността на ресурса.

Система за управление съдържанието на сайт
В днешно време съществуват различни системи за управление съдържние на сайт. От избора на една или друга система зависи перспективата за развитие на всеки Интернет ресурс. Тя позволява да се реши задачата стояща пред всеки сайт – ефективно осъществяване на информационна поддръжка и управление на съдържанието на сайта.
Максимално да се опрости процедурата по поддържане на информацията в актуално състояние, съкращавайки временните и финансови издръжки – това е и основната задача на системата за управление на съдържанието.

Функции на системата за управление на съдържанието
1. Системата за управление на съдържанието позволява да се създават, отделят, редактират и йерархически да се подреждат страниците на сайта.
2. Системата за управление на съдържанието автоматически формира удобни средства за навигация из сайта – връзки, различни менюта, карта на сайта, списъци на страниците, указатели за пряк път и т. н.
3. Системата за управление на съдържанието включва различни типове модули – статии, ленти за новости, форуми, място за съобщения, пощенски форми, отговори, гласувания и т. н.

Сайтът може да съдържа следните програмни модули – всеки модул се модифицира под контролен проект според случая.

-модул за управление на съдържанието
-модул за новини
-модул за изпращане на новини
-модул за търсене из сайта
-модул за обратна връзка
-модул за отговори
-форум
-модул книга за гости
-модул каталог на продукция
-модул Интернет магазин

Може да бъде разработено и допълнително програмно обезпечение, съобразено с изискванията към функционалните особености на сайта.

Web програмиране

изработка на сайт

Създаване на сайт

Сайтът ви може да е с добър текст и привличащ вниманието дизайн, но ако го няма в първите две страници на търсачките, до вас, по статистика, могат да стигнат около пет процента от потенциалните купувачи.

---------------------------------------
изработка на сайт ...
Search Engine Optimization

Оптимизация

Индексирането на сайта в търсещите системи - това е най-ефективният начин да се привлекат повече клиенти към сайта. Големият бизнес отдавна е разбрал, че Интернет не е създаден за развлечение, а за увеличаване на доходите.

---------------------------------------
индексиране в търсачките ...
оптимизиране на сайт

SEO оптимизация

Оптимизацията има конкретни цели - да помогне на вашия сайт да достигне първите места по рейтинг в различните търсещи системи. Много важен за оптимизацията на сайта, е seo-копирейтинга - оптимизацията на текста на вашия сайт.

---------------------------------------
оптимизация на сайт ...
изработка сайт Уеб Дизайн Варна