УЕБ ДИЗАЙН ХОСТВАРНА / Корпоративен сайт
изработка, поддръжка и оптимизиране на сайт
НАЧАЛОРЕГИСТРАЦИЯУСЛУГИЧЗВХОСТИНГКАРТА НА САЙТАНАКРАТКОКОНТАКТИ
услуги WEB-дизайн Варна
популяризиране на сайт
обновяване на сайт
оптимизиране на сайт
уеб дизайн на сайт
програмиране на сайт
поддръжка на сайт
рейтинг на сайт
реклама на сайт
Уеб Дизайн Варна
Видеонаблюдение
интернет магазин

Корпоративен сайт


Изработка на корпоративен сайт за големи фирми

Предлагаме създаването на сайтове с различно ниво на сложност, ориетирани да изпълняват задачите поставени именно от Вашата организация.
Ние можем да Ви предоставим ефективен пакет услуги - от създаването на сайт, до качествено индексиране в търсещите системи.
Да се създаде сайт е много просто. Съществуват програми и онлайн конструктори, които позволяват на всеки желаещ, самостоятелно да си изработи сайт, дори и да не притежава професионални умения.
От друга страна пък, да се създаде сайт е много сложно. Професионалната изработка на сайт, това са много часове на напрегната творческа и техническа работа. Професионалното създаване на сайт - това е продукт от работата на екип от специалисти, всеки от които отговаря за своята част от цялото. Дизайнерът се грижи за графичното оформление на сайта, програмистът за програмното обезпечение, копирайтерът за текстовото такова а мениджърът управлява целия работен процес.

Професионалното създаване на корпоративен сайт предполага използването на най-съвременни уеб-технологии.

За да се създаде сайт който може да се нарече пълноценен уеб-ресурс, корпоративен сайт, трябва време. Цялата работа по създаването на сайта се състои от няколко етапа, всеки от които е необходим и важен.

Накратко, етапите за създаване на корпоративен сайт се характеризират така:

1.Разработка на концепция на сайта - изучаване на целите и задачите стоящи пред новия уеб-ресурс, анализ на дейността и маркетинговата стратегия на компанията-поръчител, изучаване на пазара, отраслите и дейността на конкурентите и изработка на собствена тактика и стратегия.

2.Разработка на структурата на сайта, схеми на разделите и навигацията.

3.Създаване на програмно обеспечение на сайта или настройка на готово програмно обезпечение - система за управление на съдържанието (content management system - CMS).

4.Създаване на няколко варианта на дизайн и избор на най-добрия от тях.

5.Зареждане на сайта с информация и обучаване на представител на фирмата-поръчител за работа със системния административен ресурс, за да може в бъдеще да добавя, премахва и редактира информацията самостоятелно.

6.Тестване и доработка на сайта.

7.Разполагане сайта на хостинг, реклама и популяризиране, с цел привличане на повече целеви посетители.

И като заключение, може и сами да си изработите сайт, но ако Вашата цел е да създадете сайт, който е направен за да стане ефективен инструмент на бизнеса, да помогне на Вашата компания в увеличаването на продажбите и в установяването на делови отношения и също така да предостави на Вашият бизнес допълнителни преимущества пред конкурентите - тази задача могат да я решат само професионалистите.


Уеб Дизайн Варна - hostvarna

Корпоративен сайт

изработка на сайт

Създаване на сайт

Сайтът ви може да е с добър текст и привличащ вниманието дизайн, но ако го няма в първите две страници на търсачките, до вас, по статистика, могат да стигнат около пет процента от потенциалните купувачи.

---------------------------------------
изработка на сайт ...
Search Engine Optimization

Оптимизация

Индексирането на сайта в търсещите системи - това е най-ефективният начин да се привлекат повече клиенти към сайта. Големият бизнес отдавна е разбрал, че Интернет не е създаден за развлечение, а за увеличаване на доходите.

---------------------------------------
индексиране в търсачките ...
оптимизиране на сайт

SEO оптимизация

Оптимизацията има конкретни цели - да помогне на вашия сайт да достигне първите места по рейтинг в различните търсещи системи. Много важен за оптимизацията на сайта, е seo-копирейтинга - оптимизацията на текста на вашия сайт.

---------------------------------------
оптимизация на сайт ...
изработка сайт Уеб Дизайн Варна