Маркетингова поддръжка на сайт
изработка, поддръжка и оптимизиране на сайт
НАЧАЛОРЕГИСТРАЦИЯУСЛУГИЧЗВХОСТИНГКАРТА НА САЙТАНАКРАТКОКОНТАКТИ
услуги WEB-дизайн Варна
популяризиране на сайт
обновяване на сайт
оптимизиране на сайт
уеб дизайн на сайт
програмиране на сайт
поддръжка на сайт
рейтинг на сайт
реклама на сайт
Уеб Дизайн Варна
Видеонаблюдение
интернет магазин

- Информационна поддръжка на сайт
- Дизайн поддръжка на сайт
- Техническа поддръжка на сайт
- Маркетингова поддръжка на сайт
- Хостинг поддръжка на сайт

Маркетингова поддръжка на сайт


Маркетингова поддръжка на сайт - реакция на действията на потребителите с цел подобряване работата на сайта. Развитие на съществуващите и въвеждане в експлоатация на нови услуги за посетителите.

Поддръжка за коректна и непрекъсната работа на съществуващите услуги.

Реакцията като отговор на действията на потребителите включва не само задължителна обработка на поръчки чрез онлайн магазина - необходимо е да се вземат предвид коментарите на потребителите относно работата на сайта. Например потребителите могат да се оплакват от липсата на актуализация или от неудобна навигация в интернет-магазина. Разбира се, не трябва да се изпълняват всички препоръки на потребителите, а само тези на мнозинството, като за целта могат да се създават анкети за посетителите. Ако на сайта има търсачка, необходимо е да се следи къкво търсят потребителите, намират ли търсеното и ако не, да се вземат мерки това да не се случва.

Новите проекти се ориентират главно към тези, които по някаква причина не са доволни от използването на вашия сайт. Преглеждайки интернет сайтовете на конкурентите, понякога там можат да се намерят добри идеи, които ако се доработят и реализират на вашия сайт, могат да му прибавят допълнителна конкурентност.

Контрол на ефективност на сайт

Контрол на ефективност на сайт включва в себе си анализ на посещаемостта по различни параметри и коригирането им съгласно целите на сайта и тенденциите за развитието на компанията. Ето някои от тях:

Обща посещаемост - средното количество посетители за ден е най-елементарният показател за ефективност на сайт.

Определяне на най-посещаваните раздели осигурява важна маркетингова информация, която е полезна не само за поддръжката и развитието на сайта, но и за компанията като цяло.

Постоянна аудитория - важен показател за присъствието на компанията в Интернет. Повечето от редовните посетители на сайта са и редовни клиенти и ако може да се следят техните действия из сайта, може да се разбере кое ги прави редовни. При нормално развиващ се сайт, числото на редовните посетители винаги се увеличава. Ако постоянно нарастващата аудитория престане да се увеличава или започне да намалява, това е сигурен признак, че някой друг привлича клиентите.

Географски анализ на посещаемост и географска оптимизация за търсачките са неразделни неща. Ако сайтът е добре отразен в търсачките, за сметка на малък спад в общата посещаемост, може да се пренасочи притока на посетители от необходимите региони с помощта на насочена уеб-оптимизация.

Техническа поддръжка на сайт е необходима само ако компанията се грижи за имиджа си, влага средства във всички видове реклама и се опитва да намери нови клиенти използвайки алтернативен маркетинг - чрез Интернет.

Маркетингова поддръжка на сайт

изработка на сайт

Създаване на сайт

Сайтът ви може да е с добър текст и привличащ вниманието дизайн, но ако го няма в първите две страници на търсачките, до вас, по статистика, могат да стигнат около пет процента от потенциалните купувачи.

---------------------------------------
изработка на сайт ...
Search Engine Optimization

Оптимизация

Индексирането на сайта в търсещите системи - това е най-ефективният начин да се привлекат повече клиенти към сайта. Големият бизнес отдавна е разбрал, че Интернет не е създаден за развлечение, а за увеличаване на доходите.

---------------------------------------
индексиране в търсачките ...
оптимизиране на сайт

SEO оптимизация

Оптимизацията има конкретни цели - да помогне на вашия сайт да достигне първите места по рейтинг в различните търсещи системи. Много важен за оптимизацията на сайта, е seo-копирейтинга - оптимизацията на текста на вашия сайт.

---------------------------------------
оптимизация на сайт ...
изработка сайт Уеб Дизайн Варна