УЕБ ДИЗАЙН ХОСТВАРНА / Уеб дизайн
изработка, поддръжка и оптимизиране на сайт
НАЧАЛОРЕГИСТРАЦИЯУСЛУГИЧЗВХОСТИНГКАРТА НА САЙТАНАКРАТКОКОНТАКТИ
услуги WEB-дизайн Варна
популяризиране на сайт
обновяване на сайт
оптимизиране на сайт
уеб дизайн на сайт
програмиране на сайт
поддръжка на сайт
рейтинг на сайт
реклама на сайт
Уеб Дизайн Варна
Видеонаблюдение
интернет магазин

Уеб дизайн

Уеб дизайн на сайт - това е една от главните принадлежности на съвременния уеб проект. От уеб дизайна зависи много - това е призмата през която Вашият клиент възприема информацията. Ако уеб дизайнът на сайта пречи на възприятието, претоварва сайта, то информацията така и няма да достигне до клиента. Преди всичко, посетителят в този случай ще потърси интересуващите го сведения на друго място.

Съществува определено правило стремящо се да задържи посетителя на сайта и то е, че уеб дизайнът е длъжен да задържи посетителя на сайта в първите пет секунди от неговото пребиваване. Ако това не стане, то преминавайки диагонално с поглед по главната страница и разочарован от уеб дизайна на сайта, посетителят ще напусне сайта и ще забрави за неговото съществуване за дълго време. Разбира се това правило не се отнася за всички сайтове, а за повечето от тях.

Съществуват сайтове на които не е нужен качествен и добър уеб дизайн. На такива сайтове се намира някаква архивна информация или определена услуга, но тези сайтове са твърде малко - около пет процента от общото число а останалите, деветдесет и пет, се стремят да изглеждат достойно измежду многочислените си конкуренти.

Изводът е, че без качествен уеб дизайн, сайтът губи своята актуалност и става нежелан за посетителите.

При създаване на уеб дизайн на сайта, ние отчитаме изискванията на поръчителя, като добавяме към тях нашият потенциал и умение да създаваме качествен и стилен уеб дизайн на сайт. Сайтът трябва да е хармоничен - елементите на уеб дизайна трябва да помагат за възприемане на информацията, но в никакъв случай да не отвличат вниманието на посетителя. Тук работи същият принцип както и при създаването на реклама - ако естетическият компонент превишава информационния, то в посетителя остава само усещането, че е видял нещо красиво, но без да може да формулира за какво е била рекламата, каква фирма и каква марка е рекламирана.

След приемане на вашите изисквания към уеб дизайна, ние пристъпваме към превръщане на вашите идеи в действителност и ще преработваме уеб дизайна на сайта докато Вие не кажете, че точно това е което Ви трябва.

След като уеб дизайнът на сайта ви устрои, Вие трябва да потвърдите това и чак след това ние преминаваме към следващите действия за изработката на сайта.


Художественият вкус - това е способността на човека да вижда и да създава хармония. Въображението или фантазията помагат на уеб-дизайнера мислено да си представя компонентите на уеб дизайна и да създава завършен вид. Само наличието на тези качества може да гарантира създаването на красив и практичен уеб дизайн на сайта.

Уеб дизайн

изработка на сайт

Създаване на сайт

Сайтът ви може да е с добър текст и привличащ вниманието дизайн, но ако го няма в първите две страници на търсачките, до вас, по статистика, могат да стигнат около пет процента от потенциалните купувачи.

---------------------------------------
изработка на сайт ...
Search Engine Optimization

Оптимизация

Индексирането на сайта в търсещите системи - това е най-ефективният начин да се привлекат повече клиенти към сайта. Големият бизнес отдавна е разбрал, че Интернет не е създаден за развлечение, а за увеличаване на доходите.

---------------------------------------
индексиране в търсачките ...
оптимизиране на сайт

SEO оптимизация

Оптимизацията има конкретни цели - да помогне на вашия сайт да достигне първите места по рейтинг в различните търсещи системи. Много важен за оптимизацията на сайта, е seo-копирейтинга - оптимизацията на текста на вашия сайт.

---------------------------------------
оптимизация на сайт ...
изработка сайт Уеб Дизайн Варна