УЕБ ДИЗАЙН ХОСТВАРНА / Създаване на сайт
изработка, поддръжка и оптимизиране на сайт
НАЧАЛОРЕГИСТРАЦИЯУСЛУГИЧЗВХОСТИНГКАРТА НА САЙТАНАКРАТКОКОНТАКТИ
услуги WEB-дизайн Варна
популяризиране на сайт
обновяване на сайт
оптимизиране на сайт
уеб дизайн на сайт
програмиране на сайт
поддръжка на сайт
рейтинг на сайт
реклама на сайт
Уеб Дизайн Варна
Видеонаблюдение
интернет магазин

Създаване на сайт - средство за ефективна реклама

Съвременният Интернет прониква във всички сфери на дейността на човека и с всеки изминал ден все повече хора осъзнават, че създаване на сайт вече не е мода, а необходимост.

Информационно запълване

Трябва да се знае, че сайтът трябва да изглежда добре, като главната задача е да бъде работещ инструмент с конкретни цели, да рекламира търговската марка и увеличава обема на продажбите, и затова е важно каква информация се предоставя на потребителите на Интернет.

Удобен дизайн

При създаване на сайт трябва да се направи така, че всяка страница с публикации да е кратка, но с ясно изразена принадлежност към уеб-сайта като цяло. При такъв дизайн ориентирането е лесно и при търсене на информация няма риск от заблуда и загуба на време, а и страниците се зареждат бързо.

Динамика в промяна на информацията в сайт

Ако на сайта няма периодична промяна на информацията, той престава да бъде интересен за постоянните посетители. Ако се налага да внасяте промени в реално време, ще Ви се наложи да използвате система за управление на Вашия сайт, чрез която може да променяте информацията на сайта без да напускате офиса си. Може да възложите тази работа и на своя мениджър, който притежава най-пълна информация за произтичащите промени. Притежавайки простотата на текстови редактор, тази система може да се използва и от неподготвени лица. При нужда от такава система, то тя трябва да се изработи при самото създаване на сайта - на последващ етап е по-сложно.

Обратна връзка с посетителите на сайт

Общуването внася чувство на доверие от страна на потребителите. На сайта винаги трябва да има страница на която посетителите да могат да оставят своите пожелания и изпратят своите препоръки. Затова при създаване на сайт трябва да се вградят средства за интерактивно общуване, било то форум или просто анкета, на която освен обичайните въпроси да има възможност за връзка чрез електронната поща.

Целева аудитория на сайт

Дори и при добро създаване на сайт, липсва очакваният резултат ако не се проведе рекламна кампания на сайта. Успехът на рекламата на Вашия сайт зависи не само от количеството посетители, но и от количеството заинтересовани посетители. Рекламната кампания се състои от регистрация в търсещите системи, анонси в популярни тематически ресурси, регистрация в тематически портали... Всичко това се фокусира за формиране на целева аудитория от посетители.

Сайтът е като добре създадено произведение - колкото по-добре е създадено, толкова повече се ползва.

Създаване на сайт

изработка на сайт

Създаване на сайт

Сайтът ви може да е с добър текст и привличащ вниманието дизайн, но ако го няма в първите две страници на търсачките, до вас, по статистика, могат да стигнат около пет процента от потенциалните купувачи.

---------------------------------------
изработка на сайт ...
Search Engine Optimization

Оптимизация

Индексирането на сайта в търсещите системи - това е най-ефективният начин да се привлекат повече клиенти към сайта. Големият бизнес отдавна е разбрал, че Интернет не е създаден за развлечение, а за увеличаване на доходите.

---------------------------------------
индексиране в търсачките ...
оптимизиране на сайт

SEO оптимизация

Оптимизацията има конкретни цели - да помогне на вашия сайт да достигне първите места по рейтинг в различните търсещи системи. Много важен за оптимизацията на сайта, е seo-копирейтинга - оптимизацията на текста на вашия сайт.

---------------------------------------
оптимизация на сайт ...
изработка сайт Уеб Дизайн Варна