Уеб Дизайн Варна / Изработка на сайт
изработка, поддръжка и оптимизиране на сайт
НАЧАЛОРЕГИСТРАЦИЯУСЛУГИЧЗВХОСТИНГКАРТА НА САЙТАНАКРАТКОКОНТАКТИ
услуги WEB-дизайн Варна
популяризиране на сайт
обновяване на сайт
оптимизиране на сайт
уеб дизайн на сайт
програмиране на сайт
поддръжка на сайт
рейтинг на сайт
реклама на сайт
Уеб Дизайн Варна
Видеонаблюдение
интернет магазин

Основни етапи при изработка на сайт

Реализирането на всяка дейност в Интернет вече се превърна в обичайна практика, така че създаване на сайт и последващото му представяне стават все по-популярни. Всяка изработка на сайт има за цел да пренесе част от търговската дейност в онлайн режим или да съсредоточи изцяло бизнеса в Интернет. И в двата случая създаване на сайт е първата стъпка в усвояването на Интернет пространството и утвърждаване на позицията в конкурентна среда.

Създаване на сайт е поетапна процедура за превръщане на някои идеи в конкурентен мрежов продукт. Създаване на сайт трябва да започне с определяне на неговата главна цел. В зависимост от задачите определени от бизнес средата и тематиката на създавания ресурс, се определя и вида на сайта - онлайн визитка, рекламен сайт, корпоративен сайт, онлайн магазин, тема или портал, новини... Създаване на сайт, във всеки конкретен случай има специфични характеристики, които се вземат предвид при последващото формиране на структурата на сайта и избора на дизайн.

Вторият етап при изработка на сайт включва изготвянето на съдържание, предназначено за изпълване на уеб-ресурса. Създаване на сайт се обезсмисля ако ресурсът е само набор от графични елементи. Създаване на сайт е в пряка зависимост от неговата тематика и предназначението му да достави определена информация до целева аудитория.

При създаване на сайт най-важното е написването на контента - текстовото съдържание, което е основната информация на Интернет ресурса. Уебсайтът има за цел да привлече вниманието на потенциални клиенти към продукти и услуги, следователно текстовото съдържание се насочва към стимулиране и мотивиране на аудиторията към действие - ползване услугите на компанията.

Изработката на сайт е само първоначалния етап за реализиране на дадена дейност в Интернет - в бъдеще трябва да се прилагат цялостни мерки за популяризиране и реклама на уеб ресурса. Предвид това, при създаването на сайт трябва да се обърне специално внимание на неговото съдържание, тъй като текстовото съдържание става основа за по-нататъшно оптимизиране на сайта в търсачките. Сайтът в никакъв случай не трябва да е статичен, защото само в диначичен сайт могат да се правят периодични актуализации.

За повишаване на целевата аудитория, в допълнение към текстовата информация, трябва да се създаде подходящ визуален фон. Създавайки подходящ визуален фон в допълнение към текстовата информация, уеб дизайнът помага за повишаване на целевата аудитория. Изработката на сайт на този етап изисква максимално професионален уеб дизайн, тъй като той е основен инструмент за визуално въздействие върху посетителите

При създаване на търговски и корпоративни сайтове, предназначени за получаване на финансови приходи от търговска дейност в интернет, уеб-дизайнът трябва да се придържа към наличния корпоративен стил. Създаване на сайт с търговския ориентация на етап проектиране, включва използването на атрибутите за фирменна идентичност - емблеми, корпоративни цветове... Изработка на сайт може да включва в себе си използването на съществуващи шаблони, но също така може да разработи и единствен по рода си дизайн. Създаването на сайт трябва да гарантира получаването на конкурентен проект на продукта в съответствие с всички изисквания.

Изработка на сайт на базата на софтуерни компоненти и системи за управление, позволява лесно да се управлява уеб-ресурса, но трябва да се има предвид, че има няколко вида браузъри, от друга страна пък потребителите използват различни размери монитори и резолюции на екраните, кодировки и шрифтове. Професионалната изработка на сайт гарантира безпроблемната му работа при всички възможни комбинации.

Изработката на сайт изисква обмислена структура и ефективно използване на навигационните инструменти. Интуитивен интерфейс, удобно разположени раздели и меню помагащо за бърза ориентация, е гаранция за бъдещата популярност на сайта. При изработка на сайт с търговска насоченост трябва да се предвидят и форми за обратна връзка, както и възможност за онлайн пазаруване.

В днешно време към дизайна, структурата и съдържанието на сайтовете има високи изисквания, поради изключително високата конкуренция в Мрежата. С изработка на сайт собственоръчно, без специални знания, не се постига желания резултат - това се отняся особено за сайтове с търговска насоченост.


изработка на сайт

Създаване на сайт

Сайтът ви може да е с добър текст и привличащ вниманието дизайн, но ако го няма в първите две страници на търсачките, до вас, по статистика, могат да стигнат около пет процента от потенциалните купувачи.

---------------------------------------
изработка на сайт ...
Search Engine Optimization

Оптимизация

Индексирането на сайта в търсещите системи - това е най-ефективният начин да се привлекат повече клиенти към сайта. Големият бизнес отдавна е разбрал, че Интернет не е създаден за развлечение, а за увеличаване на доходите.

---------------------------------------
индексиране в търсачките ...
оптимизиране на сайт

SEO оптимизация

Оптимизацията има конкретни цели - да помогне на вашия сайт да достигне първите места по рейтинг в различните търсещи системи. Много важен за оптимизацията на сайта, е seo-копирейтинга - оптимизацията на текста на вашия сайт.

---------------------------------------
оптимизация на сайт ...
изработка сайт Уеб Дизайн Варна