УЕБ ДИЗАЙН ХОСТВАРНА / Проектиране на сайт
изработка, поддръжка и оптимизиране на сайт
НАЧАЛОРЕГИСТРАЦИЯУСЛУГИЧЗВХОСТИНГКАРТА НА САЙТАНАКРАТКОКОНТАКТИ
услуги WEB-дизайн Варна
популяризиране на сайт
обновяване на сайт
оптимизиране на сайт
уеб дизайн на сайт
програмиране на сайт
поддръжка на сайт
рейтинг на сайт
реклама на сайт
Уеб Дизайн Варна
Видеонаблюдение
интернет магазин

Проектиране на сайт

Начален етап
На този етап провеждаме подготвителни работи определящи ред от задачи. В рамките на този етап се осъществяват:

1. Съставяне на семантическо ядро от целеви въпроси.
2. Анализ на конкуренцията в търсещите машини с ключови думи.
3. Анализ на конкурентните сайтове..

Това е първата крачка в началния етап. Под семантическо ядро се разбира изброяване на ключови въпроси, които използват потребителите на Интернет за намиране на необходимата информация в търсещите машини, съответстваща на тематическото направление на Вашия сайт. Използвайки списъка от ключови думи, възползвайки се от някои услуги, предоставяни от търсещите машини, може примерно да се определи общото количество на хората които търсят информацията в търсещите системи.

Анализ на конкуренцията в търсещите машини по ключови думи
Втората крачка - необходимо е да се направи анализ на конкуренцията в търсещите системи с въпроси, които съставят семантическото ядро , определени на предишния етап. Данните от анализа ще помогнат да се състави план за работа, който е необходимо да се изпълни за постигане на позитивни резултати. Анализирайки конкуренцията в търсещите системи, ние ще съставим списък на сайти-конкуренти.

Анализ на сайтовете на конкурентите
Немаловажните стъпки в началния етап, служат за анализ на конкурентните сайтове в подобна тематика с тази на вашия сайт. Изучавайки структурите и съдържанието им, ние ще определим слабите и силни страни на конкуриращите сайтове, което ще изиграе позитивна роля в последващата изработка на сайта. Също така ние ще прегледаме тези сайтове с "очите" на търсещите машини, за да можем да определим кой и как се свързва към тях, колко страници са индексирани...

Извършвайки всички тези действия, стъпка след стъпка, ние ще видим общата картина която е представена в търсещите машини, в този или онзи отрасъл, част от който заема и Вашата компания.Уеб Дизайн Варна - hostvarna

Проектиране на сайт

изработка на сайт

Създаване на сайт

Сайтът ви може да е с добър текст и привличащ вниманието дизайн, но ако го няма в първите две страници на търсачките, до вас, по статистика, могат да стигнат около пет процента от потенциалните купувачи.

---------------------------------------
изработка на сайт ...
Search Engine Optimization

Оптимизация

Индексирането на сайта в търсещите системи - това е най-ефективният начин да се привлекат повече клиенти към сайта. Големият бизнес отдавна е разбрал, че Интернет не е създаден за развлечение, а за увеличаване на доходите.

---------------------------------------
индексиране в търсачките ...
оптимизиране на сайт

SEO оптимизация

Оптимизацията има конкретни цели - да помогне на вашия сайт да достигне първите места по рейтинг в различните търсещи системи. Много важен за оптимизацията на сайта, е seo-копирейтинга - оптимизацията на текста на вашия сайт.

---------------------------------------
оптимизация на сайт ...
изработка сайт Уеб Дизайн Варна