Поддръжка на сайт - Уеб Дизайн Варна - изработка, поддръжка и оптимизиране на сайт
изработка, поддръжка и оптимизиране на сайт
НАЧАЛОРЕГИСТРАЦИЯУСЛУГИЧЗВХОСТИНГКАРТА НА САЙТАНАКРАТКОКОНТАКТИ
услуги WEB-дизайн Варна
популяризиране на сайт
обновяване на сайт
оптимизиране на сайт
уеб дизайн на сайт
програмиране на сайт
поддръжка на сайт
рейтинг на сайт
реклама на сайт
Уеб Дизайн Варна
Видеонаблюдение
интернет магазин

Поддръжка на сайт

Поддръжка на сайт

Всеки Интернет-ресурс, за да остане превлекателен и интересен за посетителите а също така и ефективен и носещ печалби на своя притежател, се нуждае от поддръжка. Поддръжка на сайт - това са дейности обезпечаващи работоспособността и поддържащи динамичността на сайта. Всяка поддръжка на сайт се дели на информационна, техническа, сервизна, а също така включва и контрол на ефективността на мрежовия ресурс и поддържане на неговото индексиране в търсачките.

Техническа поддръжка на сайт е обезпечаване на неговата непрекъсната и безпроблемна работа. Това включва управление на домейна - името на ресурса в мрежата на Интернет, премахване на възникнали проблеми с хостинга - мястото където е качен сайта, също така и оптимизиране на неговите системи за управление. Този вид поддръжка се грижи и за електронните пощенски кутии.

Информационна поддръжка на сайт е главно обновяване на наличната информация. Именно наличието на нова, оперативна, актуална и адекватна информация дава на ресурса способността да привлича вниманието и интереса на постоянните посетители, удовлетворяващ тяхната потребност от нова информация, а също и привличащ нови посетители, клиенти, партньори. Това може да бъде както текстова, така и графична информация състояща се от картинки, рисунки, графики и други. Информационната поддръжка на сайт включва създаването на нови страници, обновяване и редактиране на разделите в сайта, добавяне на нови и премахване на ненужните страници, публикуване на нови тематични материали...

Сервизна поддръжка на сайт е грижата за обратната връзка с посетителите - реакция на действията им и подобряване на обслужващия ги ресурс. Тя е съсредоточена към поддържане и развитие на съществуващите интерактивни подсистеми а също така и създаване на нови, улесняващи посетителя в работата му в сайта. Това е осигуряване на безпроблемна работа на форуми, конференции, книги за гости. Сервизната поддръжка на сайт се грижи и за обработка на заявките, постъпили в Интернет-магазина.

Анализ на сайт е проучване на ефективността на Интернет-ресурса и главно неговата посещаемост. Той помага да се определи нивото на популярността на сайта в Мрежата, кои именно раздели се ползват най-много. Посещаемостта може да се определи по различни показатели, като най-простия от тях тях е анализ на общата посещаемост - колко посетители са минали през сайта средно за ден, седмица, месец. Важно е за притежателя на сайт да знае своята постоянна аудитория и нейното съотношение към целевата такава.

Поддръжка на сайт

изработка на сайт

Създаване на сайт

Сайтът ви може да е с добър текст и привличащ вниманието дизайн, но ако го няма в първите две страници на търсачките, до вас, по статистика, могат да стигнат около пет процента от потенциалните купувачи.

---------------------------------------
изработка на сайт ...
Search Engine Optimization

Оптимизация

Индексирането на сайта в търсещите системи - това е най-ефективният начин да се привлекат повече клиенти към сайта. Големият бизнес отдавна е разбрал, че Интернет не е създаден за развлечение, а за увеличаване на доходите.

---------------------------------------
индексиране в търсачките ...
оптимизиране на сайт

SEO оптимизация

Оптимизацията има конкретни цели - да помогне на вашия сайт да достигне първите места по рейтинг в различните търсещи системи. Много важен за оптимизацията на сайта, е seo-копирейтинга - оптимизацията на текста на вашия сайт.

---------------------------------------
оптимизация на сайт ...
изработка сайт Уеб Дизайн Варна